Afwezigheid

Als een leerling ziek is, geven de ouders of verzorgers dit telefonisch (010-4706422) aan de receptie van de school door tussen 8.00 uur en 8.15 uur met vermelding van voor- en achternaam en klas. Komt een leerling weer op school dan meldt deze zich bij de eerste les beter bij de vakdocent.

Voor dokters- en tandartsbezoek wordt altijd van tevoren een briefje ingeleverd bij de leerlingcoördinator. Wanneer een leerling om een andere reden niet aanwezig kan zijn in de les, vraagt de leerling hiervoor toestemming aan de leerlingcoördinator.

Lees meer hierover in onze schoolgids.